Finland

DSV i Finland utgör en komplett partner med terminaler för in- och utrikes vägtransporter placerade över hela landet.

DSV erbjuder ett komplett produktutbud av paket, styckegods, partigods och hellaster till och från Finland. Via våra terminaler i Åbo och Vantaa kan vi erbjuda spridningskoncept med marknadens bästa täckning och ledtider för kundnära transportlösningar med hög service och kvalitet.

Vi når 60% av Finlands befolkning dag 1 med en leveranssäkerhet på 99%.

DSV erbjuder:

  • Effektiva tekniska lösningar för bokning och överföring av sändningsinformation
  • Dagliga avgångar på såväl stycke- som partigods
  • Heltäckande lösningar från norr till söder i både Sverige och i Finland
  • Korta ledtider genom ett väl utbyggt distributionsnät i Finland och Sverige
  • Specifika kontaktpersoner i Jönköping och Umeå
  • Transport av tempererat och högvärdigt gods
  • GPS-utrustade trailers

Vill du veta mer?

Kontakta DSV i Jönköping om du vill veta mer om våra transporter till och från Finland.

Kontakta DSV i Jönköping

 

 

Få en offert