open/close

Utrikes vägtransporter till och från Europa

DSV erbjuder vägburna transportlösningar av stycke, parti och hellaster till och från hela Europa.

DSV utrikes utför transporter av landburet styckegods upp till och med 2500 kg, partigods över 2500 kg samt hellaster till och från hela Europa.

Via menyn till vänster kan du välja land beroende på om det ligger i Norden, Väst-, Central- eller Östeuropa samt läsa mer om våra övriga utrikesprodukter.

Vill du veta mer om DSVs utrikes vägtransporter?

Kontakta bokning och kundtjänst

 

Få en offert