open/close

Inrikes transportplan för styckegods

Nedan finner du vår transportplan för inrikes styckegods, indelad i 6 zoner. Zon 1 och 2 har samma transportplan för samtliga orter i resp. zon även om enbart fetmarkerad ort anges i transportplanen. Välj transportplan  efter zon för terminal- och avsändningsort.

Med anledning av rådande situation med COVID -19, kan vi dock inte garantera ordinarie ledtider enligt nedan.

Inrikes transportplaner sorterade i zoner efter terminalort

Gäller fr.o.m. 1/4 2020

  • Zon 1: Landskrona, Osby, Växjö, Karlskrona, Kalmar, Göteborg, Jönköping
  • Zon 2: Stockholm, Norrköping, Karlstad, Örebro, Västerås, Borlänge, Gävle
  • Zon 3: Sundsvall
  • Zon 4: Umeå
  • Zon 5: Luleå
  • Zon 6: Visby


Kontakta DSV vid frågor

Om du har frågor kring hur ovanstående transportplaner, är du varmt välkommen att höra av dig till ditt lokala DSV kontor eller kontaktperson. Du finner adress och telefonnummer till samtliga DSV Road kontor i Sverige via nedanstående länk:

    Kontakta ditt lokala DSV-kontor

    Få en offert