open/close

Inrikes transportplan för styckegods

Nedan finner du vår transportplan för inrikes styckegods, indelad i 6 zoner. Zon 1 och 2 har samma transportplan för samtliga orter i resp. zon även om enbart fetmarkerad ort anges i transportplanen. Välj transportplan  efter zon för terminal- och avsändningsort.

Inrikes transportplaner sorterade i zoner efter terminalort

 Gäller fr.o.m. 1/1 2020

  • Zon 1: Landskrona, Osby, Växjö, Karlskrona, Kalmar, Göteborg, Jönköping
  • Zon 2: Stockholm, Norrköping, Karlstad, Örebro, Västerås, Borlänge, Gävle
  • Zon 3: Sundsvall
  • Zon 4: Umeå
  • Zon 5: Luleå
  • Zon 6: Visby

Kontakta DSV vid frågor

Om du har frågor kring hur ovanstående transportplaner, är du varmt välkommen att höra av dig till ditt lokala DSV kontor eller kontaktperson. Du finner adress och telefonnummer till samtliga DSV Road kontor i Sverige via nedanstående länk:

    Kontakta ditt lokala DSV-kontor

    Få en offert