open/close

Maxvikt på last inom Europa

Nedan finner du gällande maxvikter på vägburna transporter inom Europa, fördelade per land.

I nedanstående tabell finner du maxvikter i Europa fördelade per land. Om ej annat särskillt avtalats, gäller vikterna i listan som högsta tillåtna vikt för taxering av sändning. Sändningsvikter överstigande maxlast innebär att sändningen måste delas upp och lastas på flera lastenheter samt taxeras som fler än en sändning.

Maxvikter i Europa

 

Få en offert