open/close

Bokning och kundtjänst

Nedan finner du kontaktinformation till bokning och kundtjänst rörande DSVs vägtransporter.

Kontakta Roads bokning och kundtjänst

Nedan finner du bokningsblanketter och sammanställning av kontaktinformation per land vid manuell bokning av stycke- och partigods samt frågor kring dina vägtransporter inom Sverige, Norden och Europa.

Vid bokningar inom Sverige och till/från Norden är bokningskontakten beroende av varifrån godset bokas, vilket framgår i tabeller nedan.

myDSV-kundportal

Du kan även med fördel enkelt boka och spåra ditt gods via vår kundportal - myDSV. Logga in eller registrera dig via nedan länk:

myDSV 

Kontaktinformation för bokning och kundtjänst vid inrikes transport

Inrikes kontaktinformation är uppdelad på Inrikes bokning och Inrikes kundtjänst medan övriga länder har gemensamma kontaktuppgifter för dessa frågor.

Vänligen kontakta inrikes bokning om du vill boka en hämtning, avboka en hämtning, komplettera hämtningsinformation eller har andra frågor som rör hämtning av ditt gods. 

Vänligen kontakta vår inrikes kundtjänst om du har frågor kring status på din sändning, som inte framgår vid en Track & Trace- sökning, kvittensförfrågan, adressändring, återkoppling av MOOG mail/brev, komplettering av leveransinformation mm. 

Kontaktinformation för bokning och kundtjänst vid utrikes transport

Bokningsblanketter

Nedan finner du bokningsblanketter i wordformat på svenska och engelska att använda vid manuell bokning av internationella transporter med DSV.

Få en offert