open/close

Marpol taxa

Nedan finner du gällande tillägg för Marpol som uppdateras den 5:e varje månad.

EUs svaveldirektiv, IMO Marpol Annex VI, trädde i kraft den 1 januari 2015. Syftet med direktivet är att minska svavelutsläpp från sjöfarten från 1,0 till 0,1 % i SECA-området, vilket innefattar; Östersjön, Kattegatt, Skagerrak, Nordsjön och Engelska kanalen.

Med anledning av ovan svaveldirektiv kommer nedanstående tillägg, på svenska och engelska, att uppdateras och tas ut per den 5:e varje månad.

Få en offert