open/close

Inrikes styckegods under 1 560 kg

DSVs inrikes styckegods hanterar sändningar med en fraktdragande vikt upp till och med 1 560 kg i ett slutet system, Hub, med hög leveranssäkerhet, dagliga avgångar och korta transporttider.

DSV bedriver inrikesverksamhet i eget nätverk bestående av moderna, effektiva och säkra terminaler placerade på 19 orter fördelade över hela Sverige.

Med vårt HUB-system har vi ökat vår fyllnadsgrad och därmed kunnat minska antalet bilar på vägarna, vilket gynnar såväl miljö som ekonomi. Under våren 2016 påbörjar vi dessutom en satsning på ett fossilfritt styckegodssystem genom övergång till HVO 100 på samtliga distributionsfordon med Euro 5 och 6 motor. 

DSV inrikes styckegods erbjuder:

  • Ett styckegodssystem med minsta möjliga miljöpåverkan
  • Leveranser från dörr till dörr
  • Transportplan till hela Sverige med fasta avgångar och ankomster
  • E-tjänster via vår hemsida som ger dig full kontroll över hela transportkedjan
  • Statusrapportering av paket- och styckegods i realtid

Tilläggstjänster:

  • F10-med leverans före klockan 10.00 på ankomstdag enligt transportplan
  • Transport av ADR-gods
  • Inbärning av gods i t.ex. butik
  • Varuförsäkring
  • Specialtransport av överdimensionerat gods

Vill du veta mer om DSVs inrikes styckegodstransporter?

Kontakta bokning och kundtjänst

 

Få en offert