open/close

Inrikes partigods över 1 560 kg

DSVs inrikes partigods transporteras landvägen i ett eget direktlinjesystem för bästa möjliga leveranstider och kvalitet.

DSVs partigodssystem är uppbyggt kring ett nätverk av linjetrafiker som täcker hela Sverige. Partigodsproduktionen hanteras av våra 5 partigodscenter som finns strategiskt placerade i Göteborg, Landskrona, Jönköping, Umeå och Västerås.

DSV inrikes partigods erbjuder:

  • Personlig kontakt och service när du bokar direkt till våra trafikledare
  • Personal med lång erfarenhet och hög kompetens
  • Snabba och raka besked
  • Kundunika lösningar för bästa möjliga transportlösning till lägsta kostnad
  • Flexibilitet och kapacitet med fasta linjebilar och extra kapacitet vid behov

Tilläggstjänster och specialtransporter:

  • Tidslossning, överenskommen lossningstid per leverans
  • Tempererade transporter
  • Varuförsäkring
  • Transport av extra högt, brett eller långt gods
  • Transport av farligt gods

Vill du veta mer om inrikes partigods?

Kontakta bokning och kundtjänst

Få en offert