open/close

Reefer container

Transport av temperaturkänsligt gods

Reefer container 

Reefer container: här finner du mått och volym på 20’, 40’, 45’

DSV använder kylcontainrar (Reefer container) för transport av temperaturkänsliga varor, såsom frukt, grönsaker, mejeriprodukter och kött. Containern är utrustad med kylsystem anslutet till lastens elektriska strömförsörjning.

Kapacitet och specifika mål kan variera beroende på containertillverkaren, containerns ålder och containerns ägare. Beskrivningarna nedan är dock representativ.

20´ Reefer container

Vikt Kapacitet Volym Invändig längd
3 080 kg 27 400 kg 28,3 m3 5,44 m
6 791,4 lbs 60 417 lbs 999 cu ft 17,9 ft
Invändig bredd Invändig höjd Dörröppningens bredd Dörröppningens höjd
2,29 m 2,27 m 2,23 m 2,10 m
7,5 ft 7,5 ft 7,3 ft 6,9 ft

 40´ Reefer container

Vikt Kapacitet Volym Invändig längd
4 800 kg 27 700 kg 59,3 m3 11,56 m
10 584 lbs 61 078,5 lbs 2 093,3 cu ft 37,9 ft
Invändig bredd Invändig höjd Dörröppningens bredd Dörröppningens höjd
2,28 m 2,25 m 2,29 m 2,26 m
7,5 ft 7,4 ft 7,5 ft 7,4 ft

40´High cube reefer container

Vikt Kapacitet Volym Invändig längd
4 480 kg 29 520 kg 67,3 m3
11,58 m
9 880 lbs 65 080 lbs 2 380 cu ft 38,0 ft
Invändig bredd Invändig höjd Dörröppningens bredd Dörröppningens höjd
2,29 m 2,40 m 2,29 m 2,57 m
7,5 ft 7,9 ft 7,5 ft 8,4 ft

45´ Reefer container

Vikt Kapacitet Volym Invändig längd
4 850 kg 29 150 kg 67 m3 11,57 m
10 694,3 lbs 64 275,8 lbs 2 365,1 cu ft 38 ft
Invändig bredd Invändig höjd Dörröppningens bredd Dörröppningens höjd
2,27 m 2,55 m 2,29 m 2,26 m
7,4 ft 8,4 ft 7,5 ft 7,4 ft
Få en offert