open/close

Open top container

Vid transport av överdimensionerat gods

Open top container

Överdelen av en Open top container är täckt av en presenning istället för av ett fast tak, vilket används vid transport av överdimensionerade varor (i relation till dörröppningen) såsom trä och metallavfall som lastas uppifrån. Containrar av denna typ har vanligtvis dörrar i ändarna för att vara flexibla i samband med lastning och lossning. 

Kapacitet och specifika mål kan variera beroende på containertillverkaren, containerns ålder och containerns ägare. Beskrivningarna nedan är dock representativ.

20´open top container

Vikt Kapacitet Volym
2 350 kg 28 130 kg 32,5 m3
5 181,8 lbs 62 026,7 lbs 1 147,3 cu ft
Invändig Dörröppning Taköppning
Längd Bredd Höjd Bredd Höjd Bredd Höjd
5,9 m 2,35 m 2,38 m 2,34 m 2,28 m 2,23 m 5,44 m
19,3 ft 7,7 ft 7,8 ft 7,7 ft 7,4 ft 7,3 ft 17,8 ft

40´open top container

Vikt Kapacitet Volym
3 850 kg 26 630 kg 66,4 m3
8 489,3 lbs 58 719,2 lbs 2 343,9 cu ft
Invändig Dörröppning Taköppning
Längd Bredd Höjd Bredd Höjd Bredd Höjd
12,03 m 2,35 m 2,38 m 2,34 m 2,29 m 2,21 m 11,57 m
39,5 ft 7,7 ft 7,8 ft 7,7 ft 7,5 ft 7,3 ft 38 ft

 

Få en offert