open/close

Förhandling om logistikkontrakt

Att förhandla fram ett avtal kring logistiktjänster kräver tålamod och uppmärksamhet på detaljer

I detta white paper i vår serie med Expert Insights , tittar vi på nio avtalsklausuler som kräver noggrann uppmärksamhet från båda sidor av bordet - särskilt när det gäller lagertjänster. Detta för att förhindra att dessa blir "heta potatisar" under era förhandlingar och se till att du och din logistiktjänstleverantör får ett bra samarbete. När allt kommer omkring står ni troligen inför ett långt samarbete.

De klausuler som täcks i detta white paper är:

1. Avtalets omfattning
2. Exklusivitet och/eller minimivolymer
3. Ansvar för direkta och indirekta skador
4. KPI och bonus-malus
5. Allmänna villkor
6. Kontraktets löptid och uppsägningsklausul
7. Prisindexering
8. Val av lagstiftning och jurisdiktionsort
9. Panträtt och retentionsrätt

LADDA NER WHITE PAPER OM FÖRHANDLING OM LOGISTIKKONSTRAKT

 

Få en offert