open/close

White papers gällande transport- och logistikbranschen

Ladda ner våra expertråd kring olika ämnen inom logistikbranschen

Våra white papers är skrivna av branchexperter från DSV i samarbete med externa experter från transport- och logistikbranschen. Detta för att säkerställa en opartisk och djupgående syn på de ämnen vi tar upp.

Ämnena omfattar allt från lagerrelaterade till branschspecifika frågor. Gemensamt för alla white papers är att de kommer ge dig en fördjupad kunskap kring ” do’s and don’ts” i vår bransch. Vi finns till hands om du vill veta mer om transport- och logistikbranschen.

Ladda ner de white papers som finns tillgängliga här:

10 dödssynder vid outsourcing av lager

Control tower

Farligt gods

Färskvaror

Förhandling om logistikkontrakt

Incoterms

Varuförsäkring

Få en offert