open/close

Leveransvillkor

Leveransvillkor rör förhållandet mellan säljare och köpare av det gods som ska transporteras.

Villkoren styr vem av säljare/köpare som bär risken för skador under transporten och när risken ska övergå från säljare till köpare. De styr också vem som har rätt att reklamera, vem som ska bekosta t.ex. transportkostnaden (frakten), tullar och avgifter och vem som ska teckna varuförsäkring.

Nedan kan du ladda ner översikter gällande samtliga leveransvillkor (Incoterms 2010)  samt en beskrivning av våra vanligaste leveransvillkor.

Beskrivning av våra vanligaste leveransvillkor