open/close

Villkor & Ansvar

Här kan du ta del av de ansvarsbestämmelser som DSV efterlever i form av gällande transportvillkor, regelverk och leveransvillkor enligt nedan och menyn till vänster: 

Transportvillkor

Här kan du ladda ner gällande transportvillkor för DSV Road AB och DSV Air & Sea AB. Vid avvikelse ska DSVs globala standardvillkor på engelska äga företräde.

Läs mer

Gemensamt ansvar - NSAB, CMR

DSVs ansvar som transportör baseras på NSAB 2015 som gäller från den 1 januari 2016. (Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser). NSAB är ett dokument som förhandlats fram mellan Nordiskt Speditörförbund och organisationer som representerar transportköparna i de 4 nordiska länderna.

Läs mer

Leveransvillkor

Leveransvillkor rör förhållandet mellan säljare och köpare av det gods som ska transporteras.

Läs mer

Emballage och märkning

Med tanke på att godset hanteras flera gånger under en transport, det vill säga vid lastning, vid eventuella omlastningar på terminaler och vid lossning, är det inte så konstigt att godset utsätts för en del påfrestningar under transportens gång.

Därför är det viktigt att använda rätt och anpassat emballage för att säkerställa att varorna kommer fram i gott skick.

Läs mer