open/close

Reklamation gällande DSV Solutions AB

Om olyckan är framme

Vi hanterar allt gods med personlig och professionell omvårdnad, men det kan ändå förekomma risker under lagring och transport.

Tänk på att det alltid är mottagaren av gods som ska agera och att det är du som ägare till godset som ska framställa och styrka ditt krav. Det är viktigt att du skickar in din reklamation så snabbt som möjligt tillsammans med komplett underlag. Ju mer information du bifogar din reklamation, desto snabbare kan den handläggas och avslutas.

Förfarande vid reklamation

En reklamation bör anmälas så snart som möjligt till din kontaktperson på DSV Solutions som även kan svara på frågor. Anmälningsdatum räknas som den dag underlag postas eller mailas.