open/close

Reklamation gällande DSV Road AB

Om olyckan är framme

Vi hanterar allt gods med personlig och professionell omvårdnad, men det kan ändå förekomma risker under en transport.

Tänk på att det alltid är mottagaren av gods som ska agera och att det är du som ägare till godset som ska framställa och styrka ditt krav. Det är viktigt att du skickar in din reklamation så snabbt som möjligt tillsammans med komplett underlag. Ju mer information du bifogar din reklamation desto snabbare kan den handläggas och avslutas.

Saknat gods

Du ska i första hand vända dig till kundtjänst för att få hjälp med sökning. Har godset inte levererats inom 5 dagar ska du anmäla förlusten. Ersättning för saknat gods utgår efter 60 dagar.

Förfarande vid reklamation

Fyll i reklamationsblanketten så noggrant som möjligt för att reklamationen ska kunna handläggas snabbt och korrekt. Anmälan bör ske så snart som möjligt. Anmälningsdag är den dag som blankett och underlag postas eller mailas. Nedan finner du rutinbeskrivning vid en reklamation samt reklamationsblankett.

Rutin vid en reklamation

Reklamationsblankett

Följande dokument ska bifogas vid en reklamation:

  • Kopia på handelsfaktura – ange gärna vilken position som är skadad/saknas
  • Foton på både emballage och gods 
  • Fraktsedelskopia