open/close

Reklamation gällande DSV Air & Sea

Om olyckan är framme

Vi hanterar allt gods med personlig och professionell omvårdnad, men det kan ändå förekomma risker under en transport.

Tänk på att det alltid är mottagaren av gods som ska agera och att det är du som ägare till godset som ska framställa och styrka ditt krav. Det är viktigt att du skickar in din reklamation så snabbt som möjligt tillsammans med komplett underlag. Ju mer information du bifogar din reklamation desto snabbare kan den handläggas och avslutas.

Förfarande vid reklamation

Ladda ner och fyll i nedanstående reklamationsblankett så noggrant som möjligt för att reklamationen ska kunna handläggas snabbt och korrekt. Anmälan bör ske så snart som möjligt till DSV Air & Sea. Anmälningsdag är den dag som blankett och underlag postas eller mailas.

Skicka blanketten till din kontaktperson på DSV Air & Sea AB som även kan hjälpa dig om du har frågor kring din reklamation.

Nedan finner du reklamationsblankett

Reklamationsblankett Air & Sea

Följande dokument ska bifogas vid en reklamation:

  • Kopia på handelsfaktura – ange gärna vilken position som är skadad/saknas
  • Foton på både emballage och gods 
  • Fraktsedelskopia/MAWB, HAWB, B/L (flyg&sjö)