open/close

Reklamation

Vi hanterar allt gods med personlig och professionell omvårdnad, men det kan ändå förekomma risker under en transport. Godset kan till exempel utsättas för väder, vind, tekniska fel, kriminella ligor och inte minst den mänskliga faktorn.

Om olyckan är framme

Kontakta det DSV-bolag som din reklamation berör via menyn till vänster. Här finner du även rutiner och förfarande vid en reklamation.