open/close

Vi är transparenta

Vårt arbete återspeglas på våra kunder. Låt oss därför ge dig en inblick i vår verksamhet.

VELUX insisterar på transparens inom både verksamhet och produkter, vilket passar oss bra.

Det krävs mer än ett hål i taket för att få ett ljust rum

Logistiken bakom produktionen av VELUX fönster är komplex och kräver perfekt synkroniserade leveranser av råvaror, komponenter och färdiga fönster från leverantörer över hela världen och mellan mer än tjugo fabriker i bara Europa. Kunderna kan beställa över 15.000 produktkonfigurationer som ofta produceras på flera platser innan de monteras på en fabrik nära kunden. Fönstren levereras därefter inom bara några dagar efter mottagen beställning.

Det enda sättet att utföra logistikuppdraget med högsta precision och till lägsta kostnad, är genom att mäta och rapportera varje länk i kedjan. DSV ser därför till att VELUX är perfekt informerade genom en skräddarsydd IT ”dashboard” med liverapportering av nyckeltal samt genom en omfattande rapportering, analys och ömsesidig återkoppling.

Vi har specialiserade fabriker i många olika länder, och allt måste passa ihop och levereras i tid, vilket endast är möjligt om vi kan spåra och mäta varje transaktion med absolut transparens. DSV arbetar för att leverera både den kvalitet och transparens som vi förväntar oss.

Peter Kragh Knudsen, SVP Facility and Logistics, VELUX Group

Det är anledningen till att vi på DSV är ansvariga för globala leveranser av råvaror från så olika platser som Sverige, Kanada och Kina. Och varför vi kör komponenter till och från VELUX fabriker över hela Europa, hanterar lager, levererar fönster till kunder och även hanterar övriga transportleverantörer för att skapa en enda kontaktpunkt.

Upptäckt och utveckling upphör aldrig

En imponerande produktionslinje är inte statisk. VELUX utforskar ständigt ljus i förhållande till hur vi lever, vilket har ett naturligt samband med områden som hållbarhet, arkitektur, byggteknik och vår hälsa. Företagskulturen frodas genom att man upptäcker, delar och använder ny kunskap för att optimera både produkter och produktionsprocesser.

DSV har en entreprenörsanda, flexibilitet och vilja att öppet redovisa och diskutera frågor vilket passar vår affärsmodell, därför samarbetar vi med DSV inom fler och fler områden.

 
Peter Kragh Knudsen, SVP Facility and Logistics, VELUX Group

På DSV är vi glada över att få växa tillsammans med VELUX, dela information och lära längs vägen.

Om VELUX

Ger ljus i livet

 I över 70 år har VELUX skapat bättre livsmiljöer för människor i hela världen med hjälp av dagsljus och frisk luft.

Tillverkning och försäljning i mer än 35 länder och ett omfattande distributionsnät  gör VELUX produkter lättillgängliga på en stor marknad.

Vi servar våra kunder och samarbetspartners med lokal kunskap i ett nära samarbete för att utveckla bättre livsmiljöer för människor.

Få en offert