open/close

En ny början

Ett nytt logistikupplägg har levererats

Mölnlycke Health Care har expanderat till en framgångsrik global leverantör av engångs- och hygienprodukter för operation och sårbehandling.

I Europa utmynnade dock expansionen till ett lapptäcke av lokala lösningar och avtal med ett komplicerat distributionsnät som resultat. Därför beslutade Mölnlycke Health Care sig för att förenkla och modernisera sitt logistikupplägg.

Mölnlycke Health Care bedömer att man behöver kunna leverera hela sitt sortiment inom hela Europa på 48 timmar enligt sina affärsplaner. För att kunna nå sitt mål, arbetade Mölnlycke Health Care med DSV för att utveckla och genomföra en tydlig strategi i flera faser.

En enda kontaktpunkt

En blandning av olika lokala logistikpartners hindrade enhetliga lösningar och ledde till en alltför betungande administration för Mölnlycke Health Care. För att skapa en enda kontaktpunkt, bad man DSV att hantera transporterna i vissa länder samt ta ansvar för resten - och låta Mölnlycke Health Care koncentrera sig på helheten.

"Förenkling av vår logistikupplägg har varit prioritet ett. Med DSV har vi skapat ett enhetligt, enkelt och flexibelt system med en enda kontaktpunkt, " säger Magnus Wätteräng, EMEA Logistics Director, Mölnlycke .

Effektiv och öppen förvaring och leverans

I det gamla systemet använde man många lager som låg nära stora marknader, men en del av dessa lager har inte tillräckligt stor trafik eller anläggning för att hantera den avancerade medicinska utrustning och förnödenheter som Mölnlycke Health Care producerar.

För att klara utmaningen, konsoliderade DSV lagerupplägget: Stora lager i Sverige, Belgien och Frankrike fungerar nu som regionala nav medan mindre lager på strategiska lägen fungerar som vanliga hämtlager för schemalagda leveranser. Förändringen har lett till att det blivit enklare att sälja och leverera både priskänsliga produkter och lösningar med hög servicenivå till fler kunder.

Nu kan vi leverera medicinsk utrustning och tjänster väldigt snabbt, effektivt och med full insyn hos sjukhus och kliniker. Vi sparar pengar på utgående och inkommande sändningar, vi har skurit ner på våra lagringsbehov och transporterar endast det vi säljer

Magnus Wätteräng , EMEA Logistics Director , Mölnlycke

Ett nytt nätverk föds

DSV är stolta över att arbeta med Mölnlycke Health Care som leverantör av vägtransporter, lagerlösningar, Xpress produkter och strategiska tjänster.

"Mölnlycke Health Care är ett bra exempel på ett framgångsrikt företag som är villiga och kapabla att ta nästa steg. Genom att ha en tydlig plan och genomföra den steg för steg, har man nu ett nytt och effektivt europeiskt nätverk som kan expandera i volym och hantera avancerade tjänster," säger Wilbert Tholhuijsen, chef för Global Accounts, DSV.

Få en offert