Vi flyttar det omöjliga

När du behöver en transport utöver det vanliga.

Det är en utmaning att transportera levande rovdjur som leoparder. De måste vara vakna under resan och kan bli nervösa inför den obekanta situationen och alla främlingar vilket kan leda till att de skada sig själva eller sina burar. Förseningar under transporten kan orsaka ännu större problem om djuren behöver särskild vård.

Därför begärde Aalborg Zoo i Danmark att DSV skulle transportera deras utrotningshotade persiska leopard , Bam Bam. Han behövde transporteras genom Europa, över Atlanten och USA för att nå sitt nya hem i Kalifornien.

Känslig transporter över hela världen

Transporten involverade flera steg. Bam Bam lastades först i en specialbyggd låda och kördes sedan med DSVs lastbil till Amsterdam. Därifrån flögs han med ett chartrat plan till Los Angeles. När han var säkert framme, kördes han den korta vägen till Feline Conservation Center i Rosamond, Kalifornien.

Bam Bams resa till USA gick smidigt. Transporter är en nödvändig del av det globala arbetet för att bevara hotade arter och vi är glada över att både Ålborg Zoo och DSV gjorde ett professionellt jobb med att hantera detta känsliga och potentiellt farliga djur.

Joe Maynard, VD för EFBC s Feline Conservation Center

Hjälpa en utrotningshotad art

Bam Bam är nu en del av ett avelsprogram för hotade persiska leoparder på Feline Conservation Center i Rosamond. Han kommer förhoppningsvis att para sig med en potentiell partner, Kiana. Hon kommer från Frankrike och bidar fortfarande sin tid.

Den persiska leoparden (Pantherapardusen saxicolor), är en av de underarter till leoparder som finns i västra Asien och sägs vara den största av alla underarter till leoparden. Den persiska leoparden lever i Iran, Azerbajdzjan, Armenien, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan och Afghanistan. Deras bomarker varierar från berg till gräsmarker eller var som helst där det finns ett rimligt och lockande utbud av bytesdjur.

Om EFBC's Feline Conservation Center

EFBCs Feline Conservation Center är ett avels zoo och forskningsanläggning som utgör hem för över 70 av världens mest hotade kattdjur. EFBC grundades i Rosamond, Kalifornien år 1977, och är en icke-vinstdrivande organisation som drivs helt genom offentliga donationer.

Click here to go to the Feline Conservation Center website

Om Aalborg Zoo

Aalborg Zoo öppnade i april 1935. Djurparkens område omfattar 8 hektar och skyddar mer än 1200 djur av 138 arter. Det övergripande syftet med Aalborg Zoo är bevarandet av djur och naturen de lever i, direkt via internationell avel och stöd till naturvårdsprojekt i naturen och indirekt genom spridning av kunskap om utrotningshotade djur.

Click here to go to the Aalborg Zoo website

Få en offert