open/close

Från A till Ö med mindre koldioxid

Dräxlmaier använder DSV för att minska transporternas miljöpåverkan.

Dräxlmaier är en internationell leverantör av bildelar och lägger stor vikt på att minimera miljöpåverkan från sina transporter.

För att få hjälp med det, använder företaget sig av DSV:s månadsvisa koldioxidrapporter för att identifiera var och hur man ska transportera produkter och hur man ska genomföra ytterligare hållbarhetsåtgärder.

Koldioxidrapporterna har blivit allt mer utförliga för att göra det möjligt för Dräxlmaier att få en tydlig översikt över koldioxidutsläppen per transportsätt, vilket gör det möjligt för företaget att vara proaktivt med nya projekt.

Dessa utförliga rapporter, som inkluderar en specifikation över utrustning, antal körda kilometrar och vikt för varje individuell transport, krävs för närvarande inte på marknaden men är redan standard för Dräxlmaier.
 
Vi vill få en detaljerad översikt över våra koldioxidutsläpp för varje individuell sändning. Rapporten ligger sedan till grund för beslut om vilka vägar vi ska ta”, säger Daniel Bracht, som är ansvarig för den globala transportlogistiken hos Dräxlmaier. ”Jag kan mycket väl tänka mig att detta blir ett krav inom en nära framtid och på Dräxlmaier vill vi vara förberedda.

Alternativa transportsätt

Rapporterna anger inte bara transporternas totala koldioxidutsläpp utan innehåller också viktiga indikatorer som visar exakt hur mycket gods som DSV transporterar per utsläppt koldioxidenhet.

DSV och Dräxlmaier träffas för att se över lösningar för en lägre miljöpåverkan utan att äventyra leveranskvaliteten. Det kan till exempel röra sig om att använda tåg istället för lastbilar eller en kombination av flyg och fartyg. Det tar lite längre tid men minskar både kostnader och miljöpåverkan.

Att kartlägga och jämföra koldioxidutsläpp under en period ger oss en bra grund för att kunna göra vissa justeringar, såsom att öka volymen av gods per lastpall, koncentrera godset till färre fordon etc. Det förbättrar i sin tur effektiviteten och leder vanligtvis till åtgärder som DSV kan genomföra för att förbättra effektiviteten och minska miljöavtrycket.

Jesper Petersen, Senior Director, Group CSR, DSV

Fortsatt hög efterfrågan på högkvalitativa tjänster

Ett exempel på ett transportuppdrag som DSV ändrat tillsammans med Dräxlmaier är transporten av containrar från Bangkoks hamn till en fabrik inåt landet. De transporterades tidigare med vanliga lastbilar men sedan september 2013 har DSV kunnat leverera samtliga containrar med lastbilar som drivs av komprimerad naturgas. På så sätt har koldioxidutsläppen minskat kraftigt.

Dräxlmaier använder även DSV för att kunna tillhandahålla extra flygfraktsrutter i Asien. Det nuvarande samarbetet sträcker sig från flygfrakt mellan Tyskland, USA, Thailand, Malaysia och Kina, till ytterligare vägtransport i Thailand. Vi tillhandahåller även transportlösningar från ett antal europeiska länder till fabriker i Tyskland.

Om Dräxlmaier

Med 50 000 anställda över hela världen är Dräxlmaierkoncernen ett av Tysklands största familjeägda företag och en av världens ledande leverantörer inom fordonsindustrin. Under mer än fem årtionden har Dräxlmaierkoncernen fokuserat på att utveckla och tillverka exklusiv inredning och elektriska och elektroniska komponenter och system för lyxbilar. 

Kontakta oss för mer information

Få en offert