open/close

Vi levererar framtidens logistiklösningar

DSV levererar logistiklösningar med hjälp av den senaste teknologin och kunskapen och har därför blivit utvalda till att utveckla logistiklösningar för framtidens sjukhus

Bispebjerg Hospital i Köpenhamn bygger ett nytt sjukhus och psykiatriskt centrum. Ett sådant projekt kräver noggrann planering av de komplexa logistikprocesser som krävs i en modern medicinsk anläggning.

DSV arbetar nära projektgruppen med att utforma en strategi för hela logistikkedjan. Den underliggande principen bygger på DSVs praktiska erfarenhet av sjukhuslogistik.

I hård konkurrens med stora konsultföretag vann DSVs förslag ett flerårigt kontrakt gällande logistisk rådgivning. Resultaten kommer även att användas av andra sjukhus som ett led i ett så kallat fyrtornsprojekt, som syftar till att främja bästa praxis bland danska sjukhus.

Det är en spännande utmaning att kunna påverka logistiken på framtidens sjukhus, och vi är mycket glada över att ha DSV med ombord

Isabelle Bossen Nielsen, Project Manager, Bispebjerg Hospital

Från strategisk supply chain-rådgivning till praktisk lösning på sängtvätt

"De logistiska utmaningarna sträcker sig från att samordna tusentals dagliga leveranser från externa leverantörer till vad som kan se ut som enkla problem, som tvätt av sjukhusbäddar. Sängtvätten hanteras inte alltid på det mest effektiva sättet. Sängar står ofta tomma under lång tid i väntan på rengöring och det framgår inte alltid tydligt vilken typ av sjukdom de har varit i kontakt med. Genom att lösa problemet sparar vi både tid och förebygger risker”, säger projektledare Nina Braasch Andersen från DSV Solutions.

En sjukhusportör arbetar bland annat med att transportera patienter, varor och mediciner inom sjukhusområdet. Portörernas arbete har flera likheter med DSVs kärnprocesser med följande utmaningar:  

  • De väntar ofta passivt på nya uppgifter
  • De kör ”tomt” utan last från en destination till en annan
  • De upplever flaskhalsar när de får för många uppgifter att utföra på för kort tid

”Vi utvecklar pragmatiska planeringssystem som sparar portörernas tid och kraft, vilket är en mycket tillfredsställande användning av avancerad logistik”, fortsätter Nina Braasch Andersen.

30% högre effektivitet  

Med en projektbudget på 540 000 000 Euro, behöver de nya sjukhusbyggnaderna vara 30 % mer effektiva än nuvarande sjukhus, enbart för att kunna leva upp till förväntningar på ökad produktivitet.

Därför måste det till intelligenta lösningar när vi bygger och inreder nya anläggningar. Teknologin och den logistiska infrastrukturen ska stödja arbetet för vår personal så att de kan ta på sig fler uppgifter utan att behöva springa snabbare.

Claes Brylle Hallqvist, Vice Director, Bispebjerg och Frederiksbergs Hospital.

Om Bispebjergprojektet 

Bispebjergprojektet skapar ett modernt urbant sjukhus som ska kunna tillhandahålla behandling i världsklass av både kropp och själ för de mer än 416 000 invånarna i regionen. De nya anläggningarna förväntas vara fullt operativa år 2025.

Få en offert