open/close

Järnväg förkortar transittiden

Från Kina till Europa med tåg i stället för fartyg

Vanligtvis använder Rivertex, som tillverkar tekniska textilprodukter, flyg- och sjöfrakt för att transportera sina varor. Men för att förkorta transittiderna jämfört med sjöfrakt och spara kostnader jämfört med flygfrakt, använde företaget järnväg för första gången vid en speciell transport från Kina.

Jobbet gick väldigt bra och hanterades smidigt av DSV

John van Nieuwaal, Transport- och logistikchef på Rivertex

Optimering av logistik

Rivertex viktigaste handelsländer i Europa är Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Utöver distributionen i Europa använder Rivertex sig även av internationella transporter till Mellanöstern och USA. I tillägg importerar Rivertex mycket varor från Kina och Taiwan, där deras produkter tillverkas.
Utmaningar kan i synnerhet uppstå vid importen från Kina och Taiwan. Sedan introduktionen av ”slow steaming” tar det 30 till 35 dagar med sjöfrakt från Kina till Nederländerna. "Tidigare var det bara ca 26 dagar och vi märker definitivt av skillnaden", säger John van Nieuwaal.

Snabbare transit med tåg

"Vid en brådskande order var vi tvungna att få hit godset snabbt. Vid den tidpunkten var DSV en av få speditörer som kunde erbjuda järnvägstransport, så de fick jobbet. Och de genomförde transporten väldigt bra - från första kontakten tills godset levererats. Det jag gillade mest var uppdateringarna jag fick om var godset befann sig under frakten. Ett fartyg är lätt att spåra men ett tåg är svårare - spårningen av tåg behöver förbättras."

Ekonomiskt är järnväg fortfarande inte tillräckligt attraktivt för att företaget ska byta ut sjöfrakten helt och hållet. "Men när transittiden är viktig är järnväg ett utmärkt alternativ”, tillägger John van Nieuwaal.

"Det är bra att ha flera alternativ. Då kan vi hjälpa våra kunder att optimera sina leveranskedjor och spara pengar. På DSV fortsätter vi att utveckla och förbättra vid behov. Vi gör vår järnvägsprodukt ännu bättre och glädjande nog växer järnvägstransporter till och från Kina väldigt snabbt ", förklarar Rianne Norbruis, Account manager på DSV.

Om Rivertex

Rivertex Technical Fabrics Group är tillverkare och grossist av tekniska textilprodukter för användning inom sjöfart, personligt skydd, i medicinska produkter och olika industriella applikationer. De ingår i the Winter Group of Switzerland och har kontor och återförsäljare i Nederländerna, Storbritannien och Kina.

www.rivertex.com

Få en offert