open/close

Vi kan hålla ihop - hela livet

Ett förhållande som bygger på erfarenhet, förtroende och kommunikation

1973 öppnade en ambitiös ung man sitt första apotek i Karlsruhe, Tyskland. Mannen hette Götz W. Werner och var det femte barnet i en familj som hade ägt apotek i tre generationer. Götz var ambitiös och öppnade sin egen butik vid 29 års ålder.

Butiken skulle bli den första av över 1 400 butiker som i dag utgör ett gigantiskt imperium med egna märkesvaror och en omsättning på över 5 miljarder EUR enbart i Tyskland.

1986 anlitade dm-drogerie markt (dm) DSV för att hjälpa till med distributionen av produkter till 10 lokala butiker. Ett år senare utvidgades kontraktet till att omfatta lagring och distribution till över 100 butiker. Vi har varit partners sedan dess.

Växer sida vid sida

Under sina första 33 år öppnade dm cirka 800 butiker. Sedan 2006 har denna siffra vuxit till mer än 1 400. Vi har arbetat sida vid sida sedan en lång tid tillbaka och har utökat vår kapacitet och service för att hantera dm:s behov. På en genomsnittlig dag packar DSV ca. 200 000 beställningar och levererar 10 000 pallar med mer än 1 000 lastbilar till dm-butiker över hela Tyskland.
 

Ett partnerskap som bygger på erfarenhet och förtroende

Dm är inte ett vanligt företag. Götz W. Werner påverkas av Rudolf Steiners filosofi och var chef för Institut für Entrepreneurship i Karlsruhe från 2003 till 2010. Han tror på att välja rätt partner och bygga ett stabilt förhållande med dem är en mer effektiv strategi än att ständigt byta partner i hopp om kortfristiga fördelar.

Ju bättre jag känner folk, desto bättre kan jag arbeta tillsammans med dem. Detsamma gäller för företag. Därför är det viktigt för oss att upprätthålla ett långsiktigt, pålitligt och rättvist förhållande med våra företagspartners. DSV är vår partner för butiksleveranser och lagerlogistik eftersom vi förstår varandra väldigt väl.

Götz W. Werner, Grundare och medlem av dm:s styrelse

Han fortsätter sin förklaring och menar att även om en gemensam historia och delad erfarenhet med en partner är användbar, är det en annan sak att skapa ett väl fungerande vardagligt samarbete. Dm:s partners måste ha en lokal kontaktperson med vilken kommunikationen är direkt och tydlig. I arbetet med dm måste den lokala kontakten kunna fatta självständiga beslut och genomföra dem utan störningar.

Rolf Wetzel, Director of Retail Distribution and Services på DSV i Tyskland, instämmer med denna teori och säger: "Lokala DSV-kontor har en hög grad av frihet. De av oss som arbetar nära kunden kan fatta viktiga beslut. Det är ett tänkesätt som passar väl in på dm:s sätt att se på saker och ting."

Få en offert