open/close

Metro i världsklass kräver flexibla transportlösningar

Transport av betongdelar för Köpenhamns tunnelbana

Djupt under Köpenhamns gator rörde sig Nora, Tria, Minerva och Eva långsamt framåt med cirka 20 meter om dagen. "Det var namnen på de fyra tunnelborrmaskinerna som användes för att bygga den nya tunnelbanelinjen som kommer öppnas 2019", säger Carlo Giraudo, inköpschef hos Copenhagen Metro Team som bygger den nya linjen.

Under borrningsprocessen installeras tunnelringar. Varje ring bestod av sex segment som levererades från Tyskland av DSVs projektteam.

"Vi insisterade på minsta möjliga miljöpåverkan", tillade Carlo. "Trots allt är ett tunnelbanesystem en mycket "grön" transportform."

De 22 000 installerade ringarna väger totalt 385 000 ton. De är böjda och släta, vilket gjorde dem besvärliga att transportera då de var svåra att lastsäkra. Samtidigt måste betongdelarna levereras i tid för att inte fördröja det fleråriga projektet.

Men hur kom de till Köpenhamn från Tyskland? På väg är det över 700 km, men till sjöss är det bara 200 km. Med ett skepp är det också möjligt att transportera många fler betongringar åt gången.

Därför chartrade DSV ett RoRo-fartyg (roll-on roll-off), som seglade mellan Sassnitz och Köpenhamn. DSV hyrde även ett 100 000 m2 temporärt lagringsutrymme vid hamnen i Köpenhamn, där betongringarna kunde lagras tills de behövdes.

DSV har varit involverade i projektet sedan man påbörjade planerna 2012. Beslutet att använda ett fartyg påverkades starkt av viljan att hålla nere kostnaderna och minska miljöpåverkan. Det var också en säker, enkel och effektiv transportform.

Den här typen av kreativt och flexibelt tänkande i kombination med pålitliga och punktliga leveranser, är precis vad som krävs för ett projekt av denna omfattning

Carlo Giraudo, Copenhagen Metro Team

Om Köpenhamns tunnelbana

Som en av de sista huvudstäderna i Europa, öppnade Köpenhamns tunnelbana i början av 2000. Det underjordiska offentliga transportsystemet blev snabbt en framgång som staden tidigt bestämde sig för att utvidga. Den 15,5 km långa City Ring-linjen kommer att lägga till 17 nya stationer till nätverket, vilka förväntas öppna 2019.
 
Cityringen website
Få en offert