open/close

DSV Förtullning – vi hjälper dig med dina tullärenden

Med vår långa erfarenhet av förtullningsärenden har vi också stor rutin av att hantera alla de begrepp och dokument som tullhantering innebär.

Nedan finner du ett antal viktiga saker du behöver känna till som exportör och/eller importör.

Incoterms
Det är av yttersta vikt att du anger rätt Incoterms för att få rätt ansvarsfördelning mellan dig och din motpart. Här är de absolut vanligaste: EXW, FCA, DAP, DDP. 

Vilka ytterligare Incoterms som finns och vad de står för kan du läsa mer om på: 
http://www.se.dsv.com/vagtransport/villkor-och-ansvar/leveransvillkor

EORI-nr 

För att kunna exportera/importera måste du ha ett EORI-nummer. Detta är baserat på företagets organisationsnummer och söks hos Tullverket. Om EORI-nummer ej anges i tulldeklarationen, godkänner Tullverket heller inte deklarationen. DSV kan hjälpa er att ansöka om detta vid behov.

Momsregistrerad och Kredittillstånd 
Det är viktigt för DSV att veta om du som kund är momsregistrerad i SE eller har kredittillstånd hos Tullverket.

Ursprungscertifikat -EUR1 alternativt fakturadeklaration
Fakturadeklaration/EUR1 måste finnas på tullbelagda varor. Om värdet överstiger 64 000 SEK måste det även finnas tillståndsnummer i fakturadeklarationen från Tullverket för att ge tullfrihet.

Handelsfaktura
Vid export till tredje land måste du skicka med en handelsfaktura. I fakturan skall det framgå varans värde, statistiskt nr, varubeskrivning, köpare samt leveransvillkor.

Proformafaktura

Om du inte avser att ta betalt för varan du skickar, ska du använda en proformafaktura - Proforma Invoice. Proformafaktura använder du till exempel vid prover, returvaror, ersättningsvaror och gåvor.

Export- och Importrestriktioner
Vissa varor är belagda med restriktioner i samband med import och export. Exempel på sådana varor kan vara: Jordbruksprodukter, utrotningshotade djur, krigsmaterial, läkemedel, vapen mm.

Tullvärdedeklaration import

Vid import ska det lämnas en tullvärdedeklaration som styrker kostnader och förhållanden som har påverkat priset om värdet överstiger 206 600 SEK och det utgår tull för varan.

Några olika begrepp i tullsammanhang

När du stöter på något av nedan förfarande, kontakta vår tullavdelning så hjälper vi dig.

  •  Retur efter Aktiv förädling
  • Passiv förädling
  • Retur av vara

 

Tullager

Tullager kräver tillstånd som man söker hos Tullverket. Här lagrar du varor som är oförtullade. Fördelen är att du inte betalar tull och moms förrän du tar ut varorna från tullagret och gör en införtullning. DSV Road AB har Allmänt tullager typ I, vilket innebär att lagerhållaren och varans ägare inte behöver vara samma juridiska person.

AEO-F

DSV Road AB är certifierade enligt AEO-F. Denna certifiering, som utfärdas av Tullverket, är till för att öka säkerheten av tullhanteringen mellan EU och resten av världen. Certifieringen visar bl.a. att DSV har säkra rutiner, en säker verksamhet och säkra lokaler. För att bli certifierad krävs även att man visar erfoderlig kompetens gällande tullverkets regelverk. 

Kontakta DSV vid ytterligare frågor

Har du frågor om priser och avgifter för förtullning ber vi dig kontakta din ordinarie säljare. 

 Har du frågor om faktiska tillvägagångssätt och/eller andra frågor om tullhantering är du välkommen att kontakta oss via customs.export.dep@se.dsv.com om din fråga avser export och via customs.import.dep@se.dsv.com om ditt ärende gäller import.