open/close

Test och kontroll

Vi kan utföra en mängd olika tester, baserade på era företagsstandarder, för att se till att produkterna fungerar som de ska. Detta kan t.ex. inbegripa kontroller av anslutningar, genomgång av funktionaliteten, mätning och felrapportering.

Kvalitetskontroll för att upptäcka fel

Som en del av vår kvalitetskontroll utför vi visuella inspektioner liksom manuella kontroller för att upptäcka eventuella tillverkningsfel, dvs. vi granskar huruvida produkten uppfyller överenskomna standarder.

Få en offert