open/close

Pack- och ompackning

Beroende på era krav kan vi byta ut produktens förpackning. Detta kan inbegripa ompackning av skadade lådor, packning i nya yttre kartonger eller visningskartonger och hantering av landsspecifika, kundspecifika och språkspecifika förpackningar.

Få en offert