open/close

Konfigurering

Konfiguration av maskinvara omfattar bl.a. skrivare, datorer, mobiltelefoner, internetroutrar och TV-apparater enligt kund- och/eller landsspecifika krav, inbegripet överskrivning av inbyggda program.

Få en offert