open/close

Utgående

Tjänsterna för utgående varor inbegriper en mängd olika plockprinciper, bl.a. ”Tidigast utgångsdatum, först ut” (First Expired, First Out – FEFO), ”Sist in, först ut” (Last In, First Out – LIFO)) och ”Först in, först ut” (First In, First Out – FIFO). Vi tar hand om dina säljordrar med hjälp av en dynamisk plockmetod och konsoliderar sändningar, kontrollerar att ordrarna är korrekta, märker paket och lastar sändningen på lastbilar eller varubilar. Vi har en flexibel personalpool som gör att vi kan hantera säsongstoppar.

Få en offert