open/close

Lager

Lagertjänsterna omfattar påfyllning av artiklar i plocklagret och beräkning av omloppstiden för att se till att lagernivåerna i systemet motsvarar de fysiska lagren inne i lagerlokalen. Vi hanterar och optimerar produktrelaterad lagerinformation och erbjuder flera olika typer av lagermiljöer, t.ex. klimatkontrollerat lager, bulklager, hyll- och racklager.

Få en offert