open/close

Inkommande

Vi hanterar det inkommande flödet av varor till våra lager samt inspekterar och registrerar dem. Våra tjänster för inkommande varor inbegriper lossning och pallhantering samt kontroll av inkommande varor för att upptäcka defekter och skador. Vi registrerar också artiklar och serienummer samt placerar ut artiklar på anvisad hyllplats.

Få en offert