open/close

Lagring

I en globaliserad värld som ständigt förändras, förstår vi kundernas behov av att snabbt kunna anpassa sig till marknadens skiftningar genom att öka eller minska lagernivåerna. Våra många lagermöjligheter gör att vi kan hitta den bästa ytan att lagra och hantera dina varor på. Vi garanterar att dina varor lagras på bästa sätt och hanteras så effektivt som möjligt i våra lagerutrymmen. Vi tillhandahåller industrispecifika förvaringslösningar som skräddarsys efter dina produkt- och marknadsbehov. 

Våra lagringstjänster omfattar
  • Inkommande varor 
  • Lager
  • Utgående varor
Få en offert