open/close

Högteknologi

Inom den högteknologiska industrin framhåller de förkortade produktlivscyklerna, försämrade produktpriserna och globaliseringen vikten av kostnadseffektiva, flexibla och säkra leveranskedjor. Genom att arbeta nära våra världsledande kunder inom högteknologi har vi tillgodogjort oss erfarenhet och expertis i en kvalitetskultur som överskrider kundernas förväntningar och sätter standarden inom den högteknologiska industrin.

Högteknologiska anläggningar

Vi erbjuder anpassade leverantörshanterade varulagerlösningar för att minimera mängden bundet kapital och säkerställa kontinuitet i leveranskedjan. Dessutom skriver vi över programvaror/inbyggda program, hanterar högteknologiska monteringsband och testar produkter i renrumsmiljöer. 

Högteknologikrav

Våra huvudsakliga tjänster och system har utformats för att uppfylla kraven och efterfrågan på flexibilitet inom den högteknologiska branschen. Våra högteknologiska lösningar inkluderar internationella distributions- och magasineringsanläggningar med mycket säkra avdelningar. Vi erbjuder även ett omfattande utbud av mervärdestjänster, t.ex. konfigurering, ihopsättning, montering, tester och kvalitetskontroller. För att se till att alla era krav uppfylls inbegriper våra tjänster följande: 

  • Lagerinsyn/varulagerhantering 
  • Leverantörshanterade varulager och logistiktjänster i fråga om servicedelar 
  • Returer 
  • Reparationstjänster 
  • Hemleveranser
Få en offert