open/close

Hälsa & sjukvård

Vi är mycket erfarna inom hälso- och sjukvårdssektorn och känner till läkarkulturen, de höga kvalitetsstandarderna och de specifika kraven.

Hälso-och sjukvårdssektorn är en industri som ständigt förändras och utvecklas, med höga kvalitetskrav och omfattande byråkrati, och alla kunder inom hälso- och sjukvårdsindustrin kräver en skräddarsydd leveranskedja. Våra genomgående lösningar täcker hela kedjan, från hantering av råmaterial till slutlig leverans vid sjukhusavdelningarna, inbegripet returförfaranden.

Inom hälso- och sjukvårdssektorn är vi verksamma inom följande delsektorer:

  • Bioteknik och läkemedel
  • Medicintekniska apparater och diagnostik
  • Medicinska produkter och kroppsvård
  • Sjukhus och vårdhem

Anläggningar för hälso- och sjukvårdsindustrin

Våra anläggningar för hälso- och sjukvårdsindustrin har utrustats för att uppfylla de kvalitetsstandarder och föreskrifter som gäller inom området. Vi har klimatkontrollerade lageranläggningar och transportkapaciteter över hela Europa. Detta inbegriper rumstempererade, kalla och djupfrysta miljöer liksom renrumsmiljöer.

Vi erbjuder även delsektorspecifika lösningar inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Få en offert