open/close

Service vid järnvägstransporter

Med våra transporttjänster med järnväg från Kina, får du en stabil leveranstid som ger precision i din logistikkedja

Våra transportalternativ med järnväg hem från Kina, ger dig en effektiv och säker järnvägstransport med kort ledtid.

Full Container Load (FCL)

Vi erbjuder dig transporter från dörr till dörr eller från terminal till terminal och allt däremellan. Oavsett var dina fabriker är belägna i Kina, hjälper vi dig med att hitta den rutt och hub som uppfyller dina transportbehov och önskade leveranstider.

Less than Container Load (LCL)

Vi erbjuder dig ett fast upplägg med vår egen LCL-lösning mellan Kina och Europa. Vi konsoliderar alla dina LCL-bokningar i containrar på egna lager i Kina. När våra containrar anländer med dina varor till Europa, tas de emot på DSVs lager där de öppnas och töms.

DSV hanterar ditt gods under hela logistikkedjan, vilket ger dig en effektiv och säker järnvägstransport hem från Kina. Alla våra konsoliderade containrar från Kina hanteras via vår gateway, som har full kontroll och överblick över alla sändningar.

Konsoliderig (Buyers consolidation, BCN)

Om du köper varor från flera leverantörer i Kina, konsoliderar vi gärna dina varor i våra containrar. Vår expertis, och många års erfarenhet vid optimering av fyllnandsgraden, minskar dina fraktkostnader från Kina.

 
Få en offert