open/close

Servicealternativ - flygfrakt

Snabba och säkra transportlösningar - oavsett destination

Servicealternativ vid flygfrakt

När TIDEN är avgörande PRIORITY
Första möjliga flyg
Kortast möjliga transittid
Prioriterad kapacitet
Statusrapporter
Track & Trace

När du behöver FLEXIBILITET

CLASSIC
Minst 2-3 avgångar per vecka
Standardtransittid
Allokerad kapacitet
Statusrapporter
Track & Trace
När PRISET är avgörande
ECONOMY
Minst 1 avgång per vecka
Lägsta pris
Statusrapporter
Track & Trace

Flygcharter

Hel- och delcharter - Som fraktmäklare erbjuder vi hög flexibilitet, snabba svarstider och bästa möjliga priser. Våra charterprogram är utformade speciellt för terminalhantering, överdimensionerat gods, brådskande sändningar och stora mängder varor som inte passar in i vanliga flygkonsolideringar.

Skräddarsydda lösningar

DSV Projects är ett team av ingenjörer som specialiserat sig på planering och leverans av industriella projekt- och logistiktjänster över hela världen.

Kombinerade transporter

Sjö- och flygfrakt
Järnväg och flygfrakt
Vägtransport och flygfrakt

Vi minskar transportkostnaderna i förhållande till en lösning som enbart bygger på flygfrakt med kortast möjliga transporttid.

Dörr till dörr

Vi erbjuder logistiktjänster från dörr till dörr, med bland annat inrikes vägtransporter, lager och distribution samt styrning av hela leveranskedjan för import- och exportvaror.

Förtullning

DSV Air & Sea hanterar alla typer av förtullningsärenden inklusive temporär förtullning, import/export, återutförsel, tullager och transiteringar.

Nationell och internationell distribution

Vi kan distribuera dina varor över hela världen genom våra nationella distributionscenter och internationella nätverk. DSV har över 17 000 lastbilar som rullar på våra europeiska vägar för att kunna möta de mest krävande leveransbehov - varje dag.