open/close

Lastenheter vid flygtransport

Flygfrakt i containers eller på flygplanspallar

Flygfrakt transporteras vanligtvis i speciella flygfraktscontainers eller på flygplanspallar. Dessa enheter, ULDs, har främst tagits fram av säkerhetsskäl och för att skydda lasten ombord på flygplanet.

Alla mått- och viktangivelser, regler och föreskrifter för lastenheter vid flygfrakt, omfattas av villkoren för det enskilda flygbolaget.

Till vänster hittar du länkar för en kort beskrivning av de vanligaste typerna av ULDs.