Försäkring

DSV XPress erbjuder möjlighet att teckna försäkring.

För sändningar via DSV XPress erbjuder DSV möjlighet att teckna försäkring som ersätter fullvärde vid skada eller förlust av gods.

  • För värden upp till 13 000 SEK är premien 60 SEK därutöver gäller standardpremie (baserad på landszon) 0,29%-0,48% av försäkringsvärdet, dock med en minimipremie på 150 SEK.
  • Följdskador såsom intäktsbortfall eller produktionsstopp täcks inte av denna försäkring. Däremot kan DSV erbjuda en tilläggsförsäkring för 500 SEK som täcker konsekvenskostnader för t ex inhyrd personal, maskiner och extrakostnader vid mässor.

I tillägg erbjuder DSV även alternativet 100 för 100 med full täckning upp till 100 000 kronor för bara 100 kronor.

Läs mer om 100 för 100

Få en offert