open/close

Drivmedelstillägg

Drivmedelstillägget är variabelt och justeras månadsvis.

Tillägg som gäller från 01.12.19: 19,25%

Drivmedelstillägget är variabelt och justeras månadsvis.

Omfattningen av tillägget baseras på priserna för flygbränsle på Rotterdams spotmarknad vilka publiceras av USAs energidepartement (U.S. Department of Energy). Sjunkande drivmedelspriser föranleder en minskning alt. helt bortfall av tillägget.

Tillägget gäller i samtliga länder där DSV är verksamma och redovisas separat på fakturan för varje sändning.

Tidigare drivmedelstillägg:

Period     Tillägg 
01.12.2019 - 31.12.2019     19,25%  
01.11.2019 - 30.11.2019     19,75%
01.10.2019 - 31.10.2019      20,25% 
01.09.2019 - 30.09.2019     19,25% 
01.08.2019 - 31.08.2019      18,50%  
01.07.2019 - 31.07.2019     18,00% 
01.06.2019 - 30.06.2019  
  19;00% 
01.05.2019 - 31.05.2019    18,75% 
01.04.2019 - 30.04.2019     18,00%  
01.03.2019 - 31.03.2019
  17,50%
01.02.2019 - 28.02.2019     17,00% 
01.01.2019 - 31.01.2019 
  17,00%
01.12.2018 - 31.12.2018
  19,00%
01.11.2018 - 30.11.2018    20,50% 
01.10.2018 - 31.10.2018    19,00% 
01.09.2018 - 30.09.2018     18,50% 
01.08.2018 - 31.08.2018    19,00% 

01.07.2018 - 31.07.2018

  18,75% 
01.06.2018 - 30.06.2018    19,25% 
01.05.2018 - 31.05.2018    17,75%
01.04.2018 - 30.04.2018     16,00% 
01.03.2018 - 31.03.2018    16,50%  
01.02.2018 - 28.02.2018    17,00% 
01.01.2018 - 31.01.2018
  16,00% 
01.12.2017 - 31.12.2017    15,50% 
01.11.2017 - 30.11.2017    15,00% 
01.10.2017 - 31.10.2017     15,50% 
01.09.2017 - 30.09.2017    13,75% 
01.08.2017 - 31.08.2017
  13,25%  
01.07.2017 - 31.07.2017
  13,50% 
01.06.2017 - 30.06.2017
  13,75% 
01.05.2017 - 31.05.2017    13,75%
01.04.2017 - 30.04.2017
  13,75%
01.03.2017 - 31.03.2017 
  13,75% 
01.02.2017 - 28.02.2017 
  13,75% 
01.01.2017 - 31.01.2017    13,00% 
01.12.2016 - 31.12.2016
  13,25%
01.11.2016 - 30.11.2016    12,25%
01.10.2016 - 31.10.2016    12,75% 
01.09.2016 - 30.09.2016
  12,50%
01.08.2016 - 31.08.2016
  13,00% 
01.07.2016 - 31.07.2016
  13,00%
01.06.2016 - 30.06.2016 
  12,50%
01.05.2016 - 31.05.2016 
  12,00%
01.04.2016 - 30.04.2016    11,50% 
01.03.2016 - 31.03.2016   11,25%
01.02.2016 - 29.02.2016   12,00%
01.01.2016 - 31.01.2016    13,00% 
01.12.2015 - 31.12.2015   13,25%
01.11.2015 - 30.11.2015   13,25%
01.10.2015 - 31.10.2015   13,25%
01.09.2015 - 30.09.2015   14,00%
01.08.2015 - 31.08.2015   14,50%
01.07.2015 - 31.07.2015   14,75%
01.06.2015 - 30.06.2015   14,00%
01.05.2015 - 31.05.2015   13,75%
01.04.2015 - 30.04.2015    14,00%
01.03.2015 - 31.03.2015   13,00%
01.02.2015 - 28.02.2015    15,00%
01.01.2015 - 31.01.2015   16,00%
01.12.2014 - 31.12.2014   17,00%
01.11.2014 - 30.11.2014   17,50%
01.10.2014 - 31.10.2014    17,50%
01.09.2014 - 30.09.2014   17,50%
01.08.2014 - 31.08.2014   17,00%
01.07.2014 - 31.07.2014   17,00%
01.06.2014 - 30.06.2014   17,00%
01.05.2014 - 31.05.2014   17,00%
01.04.2014 - 30.04.2014   17,00%
01.03.2014 - 31.03.2014   17,00%
01.02.2014 - 28.02.2014   17,00%
01.01.2014 - 31.01.2014    16,50% 
01.12.2013 - 31.12.2013    16,50% 
01.11.2013 - 30.11.2013    16,50% 
01.10.2013 - 31.10.2013    16,50%
01.09.2013 - 30.09.2013    16,50% 
01.08.2013 - 31.08.2013    16,00% 
01.07.2013 - 31.07.2013    14,50% 
01.06.2013 - 30.06.2013    14,50%
01.05.2013 - 31.05.2013    15,50% 
01.04.2013 - 30.04.2013    17,50% 
01.03.2013 - 31.03.2013    16,50% 
01.02.2013 - 28.02.2013    15,50% 
01.01.2013 - 31.01.2013    15,50% 
01.12.2012 - 31.12.2012    17,00% 
01.11.2012 - 30.11.2012    17,50% 
01.10.2012 - 31.10.2012    17,00% 
01.08.2012 - 31.08.2012    16,00% 
Få en offert