open/close

Drivmedelstillägg

Drivmedelstillägget är variabelt och justeras månadsvis.

Tillägg som gäller från 01.07.20: 13,25 %

Drivmedelstillägget är variabelt och justeras månadsvis.

Omfattningen av tillägget baseras på priserna för flygbränsle på Rotterdams spotmarknad vilka publiceras av USAs energidepartement (U.S. Department of Energy). Sjunkande drivmedelspriser föranleder en minskning alt. helt bortfall av tillägget.

Tillägget gäller i samtliga länder där DSV är verksamma och redovisas separat på fakturan för varje sändning.

Tidigare drivmedelstillägg:

Period      Tillägg 
 01.07.2020 - 31.07.2020
  13,25%
 01.06.2020 - 30.06.2020
  12,00% 
 01.05.2020 - 31.05.2020
  12,50%
 01.04.2020 - 30.04.2020
  14,50%
 01.03.2020 - 31.03.2020
  17,50%
01.02.2020 - 29.02.2020    20,00%
01.01.2020 - 31.01.2020 
  20,00% 
01.12.2019 - 31.12.2019     19,25%  
01.11.2019 - 30.11.2019     19,75%
01.10.2019 - 31.10.2019      20,25% 
01.09.2019 - 30.09.2019     19,25% 
01.08.2019 - 31.08.2019      18,50%  
01.07.2019 - 31.07.2019     18,00% 
01.06.2019 - 30.06.2019  
  19;00% 
01.05.2019 - 31.05.2019    18,75% 
01.04.2019 - 30.04.2019     18,00%  
01.03.2019 - 31.03.2019
  17,50%
01.02.2019 - 28.02.2019     17,00% 
01.01.2019 - 31.01.2019 
  17,00%

Få en offert