open/close

Drivmedelstillägg

Drivmedelstillägget är variabelt och justeras månadsvis.

Tillägg som gäller från 01.02.21: 18,0 %

Drivmedelstillägget är variabelt och justeras månadsvis.

Omfattningen av tillägget baseras på priserna för flygbränsle på Rotterdams spotmarknad, vilka publiceras av USAs energidepartement (U.S. Department of Energy).

Tillägget gäller för transporter till och från Sverige och anges separat i fakturan för varje försändelse.

Drivmedelstillägg

Period Tillägg
01.02.2021 - 28.02.2021   18,00 %
01.01.2021 - 31.01.2021   17,00 % 

Få en offert