open/close

Bokning

DSV XPress kan bokas på flera olika sätt.

Nedan finner du information om hur du går tillväga för att boka DSV XPress.

Bokning: 

Godsmärkning:
Märk ditt gods med godkänd DSV XPress-etikett.

Emballage:
Uppdragsgivaren ansvarar för att tillhandahållet gods är förpackat på ett sådant sätt att det tål normal transporthantering och inte skadar annat gods.

Villkor och bestämmelser:
Samtliga uppdrag utförs i enlighet med gällande DSV Air & Sea Transportvillkor.

Få en offert