open/close

DSVs vision och fokusområden

Vår vision bygger på fyra strategiska fokusområden som stödjer DSVs ambitioner

Vår vision

Vi ska vara en ledande global leverantör som uppfyller våra kunders behov avseende transport- och logistiktjänster. Med en omfattande tillväxt i kombination med att vara bland de mest lönsamma i branschen, har vi möjlighet att sätta takt och rikting för vår egen utveckling och samtidigt förbli en attraktiv affärspartner

Strategiska fokusområden

Kunden
Vi erbjuder våra kunder globala och konkurrenskraftiga transport- och logistiktjänster med jämn och hög kvalitet.

Tillväxt
Vi eftersträvar lönsam tillväxt baserad på en fördelning av organisk tillväxt överstigande marknadstillväxten i kombination med ett aktivt sökande efter tillväxt genom uppköp.

Utmärkt produktion
En utmärkt produktion i våra verksamhetsprocesser är avgörande för att vi ska kunna arbeta med optimal produktivitet, ge oss möjlighet att vara konkurrenskraftiga och kunna erbjuda anpassade och högkvalitativa tjänster till våra kunder.

Medarbetare
Vi strävar efter att attrahera, motivera och behålla duktiga medarbetare genom att erbjuda ansvar, förtroende och utvecklingsmöjligheter. Vi värderar en sund verksamhet där vi arbetar tillsammans som en global familj för att driva företaget framåt.