Färja i docka under tiden 16-30 april, vilket påverkar vår Finlandstrafik

Baltic Princess, som trafikerar Stockholm-Åbo, kommer ligga i docka under perioden 16-30 april utan ersättningsfartyg. Den minskade färjekapaciteten medför att DSV inte garanteras färjeplatser på samma sätt som vid full kapacitet. Situationen påverkar alla aktörer som trafikerar rutten då samtliga lastbärare måste dela på utrymmet på kvarvarande färjor under perioden, vilket inte är tillräckligt för samtliga ekipage. Mellan den 16-31 april kan därför förseningar uppstå och vi ber er ta detta i beaktande.

Vänligen kontakta er ordinarie kontaktperson på DSV vid frågor gällande era transporter till och från Finland enligt ovan.