open/close

Snöfall skapar stora trafikstörningar

Snö

Med anledning av omfattande snöfall på många håll i Sverige har störningar i trafiken uppstått. Detta leder till stora förseningar runt om i landet. Exempelvis påverkas alla vägar till, från och inom Jönköpingsområdet där man inte ens hunnit med att ploga E4 eller Riksväg 40 och tillfälligt fått stänga ”Jönköpingsbacken”. Liknande förhållanden råder i flera av de delar av Sverige som nu påverkas av vintervädret.

Vi kommer löpande att hålla hemsidan uppdaterad med utvecklingen kring väder- och trafikförhållanden.

Vänligen kontakta din ordinarie kontaktperson på DSV vid eventuella frågor med anledning av ovan.