open/close

Uppdaterade transportplaner

Med anledning av förändringar i Sveriges postnummerindelning samt justering av vissa ledtider, har DSVs transportplaner för inrikes styckegods uppdaterats på vår hemsida, vilka gäller från och med den 5/10 2020 via nedan länk:

Tansportplaner gällande inrikes styckegods

Med anledning av COVID -19 kan vi dock inte garantera leveranstider enligt transportplan under rådande situation, men vi gör alltid vårt yttersta för att hålla våra ledtider. Information om ev. förändringar p.g.a. COVID-19 kommer informeras separat. Vänligen kontakta din ordinarie kontakt på DSV vid frågor kring ovanstående information.