open/close

Minskad färjekapacitet Göteborg-Immingham p.g.a. tekniska problem

Med anledning av tekniska problem på ett av rederiets fartyg är man tvungen att lägga upp detsamma i torrdocka för en större reparation, vilken beräknas ta ca. 2 veckor. Under denna period kommer det därför vara begränsad kapacitet vid transporter till och från Storbritannien, Nordirland samt Irland. I kombination med att det varit Bank holiday i Storbritannien har vi för närvarande en backlog på våra leveranser, varför vi ber våra kunder beräkna 1-3 dagars längre ledtid under kommande två veckor.

Om du har frågor beträffande ovanstående information, ber vi dig kontakta din ordinarie kontaktperson på DSV.