open/close

DSV erbjuder ny produkt – vägtransport från och till Kina

DSV lanserar en ny produkt med dörr till dörr-leveranser via väg till och från Kina

DSV Lastbil

DSV arbetar kontinuerligt för att göra våra kunders logistikkedjor konkurrenskraftiga. Därför känns det som ett naturligt steg att vi nu kompletterar våra redan etablerade flyg-, sjö- och järnvägstransporter från och till Kina med alternativet att transportera med vägtransport via väg.

Transporter via väg är ett snabbare val än via sjö och järnväg, men det är också ett något dyrare alternativ. Däremot är det billigare än flygtransporter och med ett antal dagars längre ledtider.

Allt normalt gods, även farligt gods förutom ADR-klasserna 1 och 7, kan transporteras och dessutom utan begränsningar i dimensioner.

Med denna nya produkt kan vi säkerställa det bästa transportalternativet vid varje enskilt tillfälle utifrån hur brådskande transporten är, godsets karaktär, volymer och priskänslighet.

Vill du veta mer om våra transporter från och till Kina – klicka här och fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig snarast.

Självklart är du även varmt välkommen att kontakta din ordinarie säljkontakt på DSV vid frågor gällande våra vägtransporter till och från Kina.