open/close

Det första steget i Mobilitetspaket 1, gällande kör- och vilotider, har inletts

Som tidigare informerats har EU diskuterat förändringar inom transportbranschen under en längre tid, för att kunna påverka och harmonisera bl.a. arbetsförhållandena för chaufförer, skapa tydliga regler och se till att det blir en bättre efterlevnad i kampen mot olagliga metoder inom hela EU. Förändringarna har behandlats i Mobilitetspaket 1 och har delats in i olika steg. Det är två förordningar och ett direktiv som berörs:

  • En förordning som reglerar tillträdet till marknaden för godstransporter på väg samt bedrivande av godstransportverksamhet eller persontransporter på väg
  • En förordning om längsta tillåtna körtid och kortaste vilotid samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare
  • Ett direktiv om översyn av tillsynskraven och fastställande av bestämmelser om utstationering av förare

Mobilitetspaket 1 har, efter ett flertal omröstningar i olika instanser inom EU, nu röstats igenom. Omröstningen i EU Parlamentet ägde rum den 8 juli och innebar ett slutligt godkännande av denna omfattande överenskommelse mellan EU:s medlemsstater.
 
Det första steget i Mobilitetspaket 1, förordningen om kör- och vilotider, trädde i kraft den 20 augusti och kommer att påverka chaufförers möjlighet till hemresa samt var man förlägger längre viloperioder.  
 
Mobilitetspaket 1 består av fler delar, som kommer att innebära ytterligare förändringar, men dessa kommer att implementeras tidigast efter 18 månader.
 
På DSV Road är vi generellt positiva till de nya reglerna, som kommer att säkerställa bättre arbetsförhållanden för chaufförerna. Reglerna i Mobilitetspaket 1 kan emellertid, vart och ett för sig men inte minst i kombination med varandra, medföra stora konsekvenser för både tillgänglig kapacitet och kostnader inom branschen. 

Under de närmaste veckorna förväntas kontrollmyndigheterna i enskilda EU-länder att presentera riktlinjer och förtydliganden angående ändringar i förordningen som avser kör- och vilotider.

Vi följer utvecklingen noga och kommer att uppdatera vår hemsida löpande med ny information.
 
Med vänliga hälsningar 
DSV