open/close

Uppdaterade transportvillkor 1 juli 2020

I samband med halvårsskiftet uppdateras som vanligt DSV Roads transportvillkor. De nya villkoren, version 21-2020,  börjar gälla från den 1 juli 2020.

DSVs aktuella transportvillkor hittar du som alltid på vår hemsida via länk:

Transportvillkor 

Vänligen kontakta din ordinarie kontakt på DSV vid frågor kring ovanstående information.

Med vänliga hälsningar
DSV